Θερμομόνωση Δώματος (Ταράτσας)

Δώμα είναι η επίπεδη κατασκευή από οπλισμένο σκυρόδεμα της οροφής του κτιρίου.

Αναλόγως των αρχιτεκτονικών/μορφολογικών χαρακτηριστικών του δώματος και τις θερμικές ανάγκες των θερμαινόμενων χώρων που αυτό στεγάζει, η EnerSaving εφαρμόζει διάφορες τεχνικές μόνωσης, ως εξής:

Η τεχνική αυτή εφαρμόζεται όταν δεν μας ενδιαφέρει η άμεση απόδοση του συστήματος θέρμανσης/ψύξης, ενώ μας ενδιαφέρει η απόδοση από τα δομικά στοιχεία και μετά τη διακοπή της θέρμανσης/ψύξης, Ανάλογα δε με τη συμπεριφορά του μονωτικού υλικού στην υγρασία υπάρχουν 2 επιλογές:

1. Συμβατική («κλασσική») μόνωση, όπου το μονωτικό υλικό τοποθετείται κάτω από την στεγάνωση.

2. Ανεστραμμένη μόνωση, όπου το μονωτικό υλικό τοποθετείται πάνω από την στεγάνωση.

Η συγκεκριμένη εφαρμογή ενδείκνυται για περιπτώσεις κτιρίων όπου μας ενδιαφέρει η άμεση απόδοση των συστημάτων θέρμανσης/ψύξης (εξοχικές κατοικίες, γραφεία, καταστήματα κ.λπ.). Το μονωτικό υλικό τοποθετείται είτε πριν την σκυροδέτηση ή μετά από αυτήν. Καλύπτεται με οργανικό επίχρισμα ή με οποιουδήποτε τύπου ψευδοροφή (π.χ. γυψοσανίδα), εφ’ όσον το επιτρέπει το ύψος του χώρου που βρίσκεται κάτω από το δώμα.

Οι 2 ως άνω εφαρμογές έχουν διάφορα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, τα οποία παρουσιάζονται αναλυτικά στους πίνακες που ακολουθούν:

Πίνακας 1

Σύγκριση τύπων θερμομόνωσης δώματος αναλόγως της πλευράς εφαρμογής

Α. Πλεονεκτήματα

Μόνωση Δώματος πάνω από την πλάκα (εξωτερικά)

– Διατήρηση της θερμότητας στο χώρο και μετά τη διακοπή θέρμανσης/ψύξης εξ’ αιτίας της θερμοχωρητικότητας της πλάκας.

– Μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας λόγω μικρότερης χρονικά χρήσης του συστήματος θέρμανσης/ψύξης, εξ’ αιτίας της αποθήκευσης ενέργειας στην πλάκα.

– Προστασία εξωτερικής επιφάνειας πλάκας από συστολές και διαστολές λόγω εξωτερικών θερμοκρασιακών μεταβολών

– Σε υφιστάμενα κτίρια δεν εμποδίζει τη λειτουργία του εσωτερικού χώρου κατά την κατασκευή, ενώ παράλληλα δε μειώνει το ωφέλιμο ύψος του

Μόνωση Δώματος κάτω από την πλάκα (εσωτερικά – «Ψυχρή Οροφή»)

– Άμεση απόδοση συστήματος θέρμανσης/ψύξης

– Τα μονωτικά υλικά δεν χρειάζονται προστασία από εξωτερικές επιδράσεις (άνεμοι, υγρασία, ηλιακή ακτινοβολία)

– Η αντοχή του δώματος σε φορτία παραμένει αναλλοίωτη

Β. Μειονεκτήματα

Μόνωση Δώματος πάνω από την πλάκα (εξωτερικά)

– Απαιτείται προσοχή στην κατασκευή σε συνδυασμό με τη στεγάνωση

– Αυξημένος χρόνος και κόστος κατασκευής

– Αλλοίωση της θλιπτικής αντοχής του δώματος

– Όπου δε χρησιμοποιείται εξηλασμένη πολυστερίνη (XPS) ως μονωτικό υλικό, απαιτείται επιπλέον φράγμα υδρατμών πάνω από την πλάκα

Μόνωση Δώματος κάτω από την πλάκα (εσωτερικά – «Ψυχρή Οροφή»)

– Γρήγορη απώλεια θερμότητας του χώρου μετά τη διακοπή θέρμανσης/ψύξης

– Πιθανότητα δημιουργίας υγρασίας και μούχλας στις γωνιές λόγω συμπύκνωσης των υδρατμών

Πίνακας 2

Σύγκριση μεθόδων θερμομόνωσης δώματος από την εξωτερική πλευρά (πάνω από την πλάκα)

Α. Πλεονεκτήματα

Συμβατικό («κλασσικό») Δώμα

– Ποικιλία επιλογής μονωτικού υλικού

– Προστασία του μονωτικού υλικού που οδηγεί σε μεγαλύτερη διάρκεια διατήρησης του αρχικού του πάχους άρα και των θερμομονωτικών ιδιοτήτων του

– Εύκολος οπτικός έλεγχος της εφαρμογής των στρώσεων της κατασκευής και ιδιαίτερα της στρώσης στεγάνωσης

– Ως «συμβατή» είναι πιο εύκολη ως εφαρμογή, συνεπώς και γρηγορότερη και οικονομικότερη

Αντεστραμμένο Δώμα

– Η θερμομόνωση προστατεύει τη στρώση στεγάνωσης από την έντονη ηλιοφάνεια, την υπεριώδη ακτινοβολία και τα έντονα καιρικά φαινόμενα (χαλάζι, καταιγίδες). Επιπλέον την προστατεύει από τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες και τον παγετό και κυρίως τις γρήγορες εναλλαγές τους (θερμικό σοκ) που επιταχύνουν τη γήρανση της μεμβράνης.

– Η στεγανοποιητική στρώση είναι προστατευμένη, ιδίως σε βατά δώματα

– Δεν απαιτείται επιπλέον φράγμα υδρατμών, καθώς το έργο αυτό επιτελεί η στεγανοποιητική στρώση που βρίσκεται κάτω από το μονωτικό υλικό, αποκλείοντας επιπλέον τον κίνδυνο της συμπύκνωσης των υδρατμών

– Πρόσβαση τόσο στη στρώση μόνωσης όσο και στη στρώση στεγάνωσης, αφού η θερμομόνωση μπορεί να αφαιρεθεί ώστε να επιδιορθωθεί η στεγανοποίηση και ακολούθως να επαναχρησιμοποιηθεί

Β. Μειονεκτήματα

Συμβατικό («κλασσικό») Δώμα

– Η στεγανοποιητική στρώση είναι εκτεθειμένη στις εξωτερικές συνθήκες, που επιταχύνουν τη γήρανσή της

– Μειωμένη δραστηριότητα στο δώμα λόγω κινδύνου καταστροφής της στεγανοποιητικής στρώσης

– Όπου δε χρησιμοποιείται εξηλασμένη πολυστερίνη (XPS) ως μονωτικό υλικό, απαιτείται επιπλέον φράγμα υδρατμών πάνω από την πλάκα

– Στην περίπτωση ανάγκης επιθεώρησης της μονωτικής στρώσης απαιτείται η καταστροφή της στεγανοποιητικής στρώσης

Αντεστραμμένο Δώμα

– Δύσκολος οπτικός έλεγχος τυχόν αστοχίας της στεγανοποίησης. Για αποφυγή της, η τοποθέτηση της στεγανοποίησης θα πρέπει να είναι εξαιρετικά προσεγμένη και να αποτελείται από δύο στρώσεις

– Πιθανότητα δημιουργίας υγρασίας και μούχλας στις γωνιές λόγω συμπύκνωσης των υδρατμών

– Το θερμομονωτικό υλικό πρέπει να αντέχει σε ακραίες καιρικές συνθήκες και ιδιαίτερα να παραμένει άφθαρτο στην ηλιακή ακτινοβολία και υγρασία. Για το λόγο αυτό το μόνο αποδεκτό υλικό για τα αντεστραμμένα δώματα είναι οι πλάκες XPS δωμάτων. Λόγω της παρουσίας υγρασίας στην ατμόσφαιρα. ενδέχεται οι θερμικές ιδιότητες του υλικού να μειώνονται άρα να απαιτείται μεγαλύτερο πάχος από το θεωρητικό της μελέτης

– Η θερμομόνωση δεν μπορεί να στηριχθεί μηχανικά στο ελαφρομπετόν. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την ανάγκη προσθήκης επιπλέον βάρους πάνω στο μονωτικό υλικό για να μην παρασύρεται από τον αέρα, που με τη σειρά της αυξάνει το συνολικό βάρος της κατασκευής

Εσωτερική Μόνωση Δώματος (κάτω από την πλάκα)

Συμβατική Εξωτερική Μόνωση Δώματος
(πάνω από την πλάκα)

Αντεστραμμένη Εξωτερική Θερμομόνωση Δώματος (πάνω από την πλάκα)

Ακολουθήστε μας στα Social

Ξεκινήστε τώρα!

Επικοινωνήστε μαζί μας

Στείλτε μας τις απορίες σας

Έχετε ερωτήσεις;

Ώρες Εξυπηρέτησης

Δευτέρα – Παρασκευή, 

09.00 – 21.00

Ακολουθήστε μας στα Social

Ξεκινήστε τώρα!

Επικοινωνήστε μαζί μας

Στείλτε μας τις απορίες σας

Έχετε ερωτήσεις;

Ώρες Εξυπηρέτησης

Δευτέρα – Παρασκευή, 

09.00 – 21.00

Είσαι Επαγγελματίας;