Θερμομόνωση Στέγης

Στέγη είναι η κατασκευή κάλυψης του κτιρίου, η οποία περιλαμβάνει τη φέρουσα κατασκευή (τμήμα από οπλισμένο σκυρόδεμα) και μπορεί να αποτελείται από επιφάνειες διαφόρων μορφών, κλίσεων και υλικών. Πρακτικά, στέγη θεωρείται η κατασκευή η οποία συνδυάζει κεκλιμένη και οριζόντια οροφή.

Σύμφωνα με τους κανονισμούς θερμομόνωσης, η οροφή ενός κτιρίου είναι στέγη (και όχι δώμα) αν έχει κλίση πέραν των 30⁰, ενώ συνήθως δεν είναι άμεσα προσβάσιμη. Λόγω της εξωτερικής τους θέσης και κλίσης, οι στέγες είναι περισσότερο εκτεθhμένες στα καιρικά φαινόμενα, ιδίως τους έντονους ανέμους. Προστατεύουν όμως σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό τις στρώσεις υγρομόνωσης και θερμομόνωσης που καλύπτουν.

Οι κατασκευαστικά διαδεδομένοι τύποι στεγών είναι 4 και η EnerSaving διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία και τα πιο εξελιγμένα υλικά για την εξ υπαρχής τοποθέτηση, την αντικατάσταση ή την αναβάθμιση θερμομόνωσής τους.

Πιο συγκεκριμμένα:

· Ξύλινη στέγη που διαμορφώνει την οροφή του εσωτερικού χώρου και καλύπτεται με κεραμίδια. Η θερμομόνωση μπορεί να τοποθετηθεί είτε εξωτερικά, πάνω από τα ξύλινα δοκάρια ώστε να υπάρχει οπτική επαφή, ενδιάμεσα των δοκαριών ή κάτω από τα δοκάρια. Στις δύο τελευταίες περιπτώσεις, ανάλογα με το επιθυμητό τελικό οπτικό αποτέλεσμα, μπορεί να είναι εμφανής η θερμομόνωση ή να καλυφθεί από ελαφρά πετάσματα (π.χ. γυψοσανίδες, ξύλινες πλάκες).

· Στέγη από μπετόν που διαμορφώνει την οροφή του εσωτερικού χώρου και καλύπτεται με κεραμίδια. Η θερμομόνωση εφαρμόζεται στην εξωτερική πλευρά της πλάκας ή στην εσωτερική, με αντίστοιχες μεθόδους όπως του δώματος.

· Στέγη που καλύπτει μη θερμαινόμενο, εσωτερικό χώρο και διαχωρίζεται από τον εσωτερικό χώρο με οριζόντιο δομικό στοιχείο (πλάκα σκυροδέματος ή ψευδοροφή). Η στέγη μπορεί να είναι ξύλινη, μεταλλική ή από μπετόν. Συνήθως όταν η πλάκα είναι από μπετόν, η στέγη είναι ξύλινη ή μεταλλική. Ο εσωτερικός χώρος μπορεί να είναι προσβάσιμος και να χρησιμοποιείται ως αποθηκευτικός χώρος. Η εφαρμογή της θερμομόνωσης μπορεί να γίνει στον ενδιάμεσο χώρο και εξαρτάται από την προσβασιμότητα και τη χρήση του χώρου.

· Βιομηχανική στέγη από πάνελ που διαμορφώνει την οροφή του εσωτερικού χώρου.

 

Επιπλέον, υπάρχουν 3 λεπτομέρειες οι οποίες καθορίζουν την τελική επιλογή ως προς την πλευρά εφαρμογής.

Αυτές είναι:

1. Οι στέγες κάτω από τις οποίες συνήθως κατοικούν ή εργάζονται άτομα θεωρούνται θερμές στέγες. Σ’ αυτή την περίπτωση η θερμομόνωση τοποθετείται εξωτερικά ή εσωτερικά στην κεκλιμένη επιφάνεια της στέγης. Η πρώτη περίπτωση προτιμάται κυρίως κατασκευαστικά ενώ η δεύτερη επισκευαστικά.

2. Σε περίπτωση που ο χώρος μεταξύ της κεκλιμένης και οριζόντιας οροφής έχει περιορισμένη επισκεψιμότητα, τότε η στέγη χαρακτηρίζεται ψυχρή. Σ’ αυτή την περίπτωση η θερμομόνωση γίνεται επί της οριζόντιας πλάκας.

3. Οι κεκλιμμένες πλευρές της στέγης θεωρούνται τμήμα των αντιστοίχων όψεων του κτιρίου, συνεπώς η όποια παρέμβαση στην εξωτερική πλευρά θεωρείται παρέμβαση επί των όψεων, η οποία απαιτεί την εξασφάλιση Έγκρισης Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας Αντίθετα, οι εργασίες που εκτελούνται στην εσωτερική πλευρά και κάτω από την κεκλιμμένη στέγη είτε αυτές αφορούν στα δοκάρια είτε στην οριζόντια οροφή (πλάκα σκυροδέματος ή ψευδοροφή) δεν απαιτούν καμμία έγκριση ή άδεια.

Εσωτερική Θερμομόνωση Στέγης από Σκυρόδεμα

Εξωτερική Θερμομόνωση Στέγης από Σκυρόδεμα

Εσωτερική Θερμομόνωση Ξύλινης Στέγης

Εξωτερική Θερμομόνωση Ξύλινης Στέγης

Θερμομόνωση Οριζόντιας Πλάκας
(κάτω από ΜΘ στέγη)

Ακολουθήστε μας στα Social

Ξεκινήστε τώρα!

Επικοινωνήστε μαζί μας

Στείλτε μας τις απορίες σας

Έχετε ερωτήσεις;

Ώρες Εξυπηρέτησης

Δευτέρα – Παρασκευή, 

09.00 – 21.00

Είσαι Επαγγελματίας;