Η EnerSaving εφαρμόζει δύο τεχνικές μόνωσης της εξωτερικής τοιχοποιΐας του κτιρίου, αναλόγως των αρχιτεκτονικών και νομικών συνθηκών της εκάστοτε κατοικίας.

Πιο αναλυτικά:

Το θερμομονωτικό υλικό τοποθετείται στην εξωτερική πλευρά και στερεώνεται στο κέλυφος του κτιρίου δημιουργώντας πολυκέλυφη κατασκευή. Για την προστασία του μονωτικού υλικού και την αισθητική αρτιότητα της εφαρμογής, τοποθετείται εξωτερικά επιπλέον στρώση από κάποιο στερεό δομικό (επίχρισμα), αδιάβροχο υλικό, ή μεταλλικό φύλλο.

Παρόμοια εφαρμογή με αυτήν της εξωτερικής πλευράς με επικάλυψη είτε από οργανικό επίχρισμα είτε από ελαφρά πετάσματα (γυψοσανίδα, ινοσανίδα, φελλό, κ.λ.π.).

Σύγκριση μεθόδων θερμομόνωσης εξωτερικής τοιχοποιΐας

Α. Πλεονεκτήματα

Από την εξωτερική πλευρά («Θερμοπρόσοψη»)

– Δε μειώνεται ωφέλιμος κατοικήσιμος χώρος

– Δεν εμποδίζεται η ομαλή λειτουργία του εσωτερικού χώρου κατά τις εργασίες εφαρμογής

– Εκμεταλλεύεται τη θερμοχωρητικότητα των τοίχων με αποτέλεσμα τη διατήρηση της εσωτερικής θερμοκρασίας μετά τη διακοπή της θέρμανσης ή της ψύξης

– Οι εξωτερικές επιφάνειες των τοίχων προστατεύονται από τις συστολές και διαστολές λόγω της μεταβολής της θερμοκρασίας περιβάλλοντος

– Εξασφαλίζεται κάλυψη των θερμογεφυρών ιδιαίτερα στις πλάκες σκυροδέματος, στα δοκάρια και στις κολώνες

– Δεν παρατηρείται συμπύκνωση υδρατμών μέσα στον τοίχο κατά τους χειμερινούς μήνες

Από την εσωτερική πλευρά

– Θερμαίνεται πολύ γρήγορα ο εσωτερικός χώρος

– Δεν απαιτείται ιδιαίτερη προστασία των μονωτικών υλικών από τις εξωτερικές επιδράσεις

– Η κατασκευή μπορεί να γίνει ανεξάρτητα από τις εξωτερικές καιρικές συνθήκες

– Μπορεί να εφαρμοσθεί σε κάθε τύπου αρχιτεκτονικού κελύφους

– Δεν απαιτείται Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας

Β. Μειονεκτήματα

Από την εξωτερική πλευρά («Θερμοπρόσοψη»)

– Καθυστερεί τη θέρμανση του χώρου λόγω της μεγάλης θερμοχωρητικότητας των τοίχων

– Δύσκολη εφαρμογή στην περίπτωση που το κέλυφος έχει πολλές αρχιτεκτονικές προεξοχές

– Αδυναμία εφαρμογής σε κτίρια με έντονο εξωτερικό μορφολογικό ενδιαφέρον όψεων, πχ διατηρητέα κτίρια

– Αδυναμία εφαρμογής σε ιδιοκτησίες που δεν μπορούν να λάβουν Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας (μη εξασφάλιση απαραίτητης συναίνεσης συνιδιοκτητών, ύπαρξη αυθαιρεσιών που δεν έχουν τακτοποιηθεί)

– Απαιτείται ειδική προστασία των υλικών διαφόρων στρώσεων για προστασία από τις εξωτερικές συνθήκες

Από την εσωτερική πλευρά

– Περιορισμός εσωτερικού χώρου

– Η θερμοχωρητικότητα της εξωτερικής τοιχοποιΐας μένει ανεκμετάλλευτη με αποτέλεσμα την ταχεία απώλεια θερμότητας από αερισμό

– Παραμένουν θερμογέφυρες

– Τα δομικά στοιχεία δεν προστατεύονται από συστολές και διαστολές που προκαλούν οι μεταβολές της θερμοκρασίας με αποτέλεσμα την πιθανή εμφάνιση ρηγματώσεων

– Απαιτείται διασκευή των εσωτερικών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων

Ακολουθήστε μας στα Social

Ξεκινήστε τώρα!

Επικοινωνήστε μαζί μας

Στείλτε μας τις απορίες σας

Έχετε ερωτήσεις;

Ώρες Εξυπηρέτησης

Δευτέρα – Παρασκευή, 

09.00 – 21.00

Είσαι Επαγγελματίας;