Δώμα είναι η επίπεδη κατασκευή από οπλισμένο σκυρόδεμα της οροφής του κτιρίου.

Αναλόγως των αρχιτεκτονικών/μορφολογικών χαρακτηριστικών του δώματος και τις θερμικές ανάγκες των θερμαινόμενων χώρων που αυτό στεγάζει, η EnerSaving εφαρμόζει διάφορες τεχνικές μόνωσης, ως εξής:

Η τεχνική αυτή εφαρμόζεται όταν δεν μας ενδιαφέρει η άμεση απόδοση του συστήματος θέρμανσης/ψύξης, ενώ μας ενδιαφέρει η απόδοση από τα δομικά στοιχεία και μετά τη διακοπή της θέρμανσης/ψύξης, Ανάλογα δε με τη συμπεριφορά του μονωτικού υλικού στην υγρασία υπάρχουν 2 επιλογές:

1. Συμβατική («κλασσική») μόνωση, όπου το μονωτικό υλικό τοποθετείται κάτω από την στεγάνωση.

2. Ανεστραμμένη μόνωση, όπου το μονωτικό υλικό τοποθετείται πάνω από την στεγάνωση.

Η συγκεκριμένη εφαρμογή ενδείκνυται για περιπτώσεις κτιρίων όπου μας ενδιαφέρει η άμεση απόδοση των συστημάτων θέρμανσης/ψύξης (εξοχικές κατοικίες, γραφεία, καταστήματα κ.λπ.). Το μονωτικό υλικό τοποθετείται είτε πριν την σκυροδέτηση ή μετά από αυτήν. Καλύπτεται με οργανικό επίχρισμα ή με οποιουδήποτε τύπου ψευδοροφή (π.χ. γυψοσανίδα), εφ’ όσον το επιτρέπει το ύψος του χώρου που βρίσκεται κάτω από το δώμα.

Θερμομόνωση Στέγης

Στέγη είναι η κατασκευή κάλυψης του κτιρίου, η οποία περιλαμβάνει τη φέρουσα κατασκευή (τμήμα από οπλισμένο σκυρόδεμα) και μπορεί να αποτελείται από επιφάνειες διαφόρων μορφών, κλίσεων και υλικών.

Πρακτικά, στέγη θεωρείται η κατασκευή η οποία συνδυάζει κεκλιμένη και οριζόντια οροφή.

Σύμφωνα με τους κανονισμούς θερμομόνωσης, η οροφή ενός κτιρίου είναι στέγη (και όχι δώμα) αν έχει κλίση πέραν των 30⁰, ενώ συνήθως δεν είναι άμεσα προσβάσιμη.

Λόγω της εξωτερικής τους θέσης και κλίσης, οι στέγες είναι περισσότερο εκτεθιμένες στα καιρικά φαινόμενα, ιδίως τους έντονους ανέμους.

Προστατεύουν όμως σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό τις στρώσεις υγρομόνωσης και θερμομόνωσης που καλύπτουν.

Ακολουθήστε μας στα Social

Ξεκινήστε τώρα!

Επικοινωνήστε μαζί μας

Στείλτε μας τις απορίες σας

Έχετε ερωτήσεις;

Ώρες Εξυπηρέτησης

Δευτέρα – Παρασκευή, 

09.00 – 21.00

Είσαι Επαγγελματίας;