Αναβάθμιση Θερμομόνωσης Κτιρίων

Αν η οικοδομική άδεια της κατοικίας σας έχει εκδοθεί πριν το 1980 είναι σχεδόν βέβαιο πως δε διαθέτει καθόλου θερμομόνωση. Οι δε κατασκευές από το 1980 ως και το 2010, έτος εφαρμογής του Κ.Εν.Α.Κ., διαθέτουν θερμομόνωση που υπολείπεται της μελέτης εφαρμογής της, καθώς τα επιστημονικά δεδομένα υπολογισμού της θερμοπερατότητας στην εφαρμογή των δομικών υλικών έχουν αλλάξει προς το αρκετά δυσμενέστερο.

Για τη θερμική θωράκιση, λοιπόν, των κατοικιών απαιτείται η εξ’ αρχής ή η εκ των υστέρων σε υπάρχουσα τοποθέτηση θερμομόνωσης.

Η κατηγοριοποίηση σε επίπεδο δαπάνης ανά τετραγωνικό μέτρο είναι ανάλογη με:

• το είδος του θερμομονωτικού υλικού (συνήθως πιστοποιημένα για τη συγκεκριμένη χρήση υλικά είναι οι πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης EPS –λευκής ή γραφιτούχου, το γνωστό σε όλους μας «φελιζόλ»-, οι πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης XPS, το γνωστό αφρώδες υλικό με το γαλαζοπράσινο χρώμα, που πρόσφατα κυκλοφορεί και με εμπλουτισμό γραφίτη σε ανάλογο χρωματισμό, ο πετροβάμβακας, ο αφρός πολυουρεθάνης, κ.α.)

• τη θερμική αντίσταση που παρέχει το μονωτικό υλικό (ο συντελεστής θερμικής αντίστασης R του υλικού εξαρτάται από το πάχος του και το συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ του κάθε υλικού)

• την πλευρά της δομικής επιφάνειας του κελύφους, όπου εφαρμόζεται (εσωτερική ή εξωτερική, δώμα, στέγη, οροφή pilotis ή υπογείου, δάπεδο). Ειδικά για την εφαρμογή στις εξωτερικές κάθετες και επικλινείς πλευρές του κτιρίου (όψεις, επικλινείς στέγες) απαιτείται Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας.

• το υλικό επικάλυψης του μονωτικού υλικού (επίχρισμα από κονιάματα ή επικάλυψη με γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες, κ.λ.π.). Ειδικά για την επικάλυψη με κονιάματα, διατίθενται συγκεκριμένες σειρές πιστοποιημένες ως Σύνθετα Συστήματα Εξωτερικής Θερμομόνωσης (Σ.Σ.Ε.Θ.) ή ETICS (External Thermal Insulation Composite Systems) από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Τεχνικής Αξιολόγησης (ΕΟΤΑ) κατά ETAG (European Technical Approval Guidelines), κωδικός 004. Η πιστοποίηση αυτή αφορά τόσο στη διατήρηση των θερμομονωτικών ιδιοτήτων αλλά και στη συνοχή, διάρκεια και αντοχή της συνολικής εφαρμογής.

• Η τοποθέτηση ικριωμάτων (σκαλωσιάς)

Η EnerSaving εφαρμόζει δύο τεχνικές μόνωσης της εξωτερικής τοιχοποιΐας του κτιρίου, αναλόγως των αρχιτεκτονικών και νομικών συνθηκών της εκάστοτε κατοικίας.

Πιο αναλυτικά:

 

Το θερμομονωτικό υλικό τοποθετείται στην εξωτερική πλευρά και στερεώνεται στο κέλυφος του κτιρίου δημιουργώντας πολυκέλυφη κατασκευή. Για την προστασία του μονωτικού υλικού και την αισθητική αρτιότητα της εφαρμογής, τοποθετείται εξωτερικά επιπλέον στρώση από κάποιο στερεό δομικό (επίχρισμα), αδιάβροχο υλικό, ή μεταλλικό φύλλο.

Παρόμοια εφαρμογή με αυτήν της εξωτερικής πλευράς με επικάλυψη είτε από οργανικό επίχρισμα είτε από ελαφρά πετάσματα (γυψοσανίδα, ινοσανίδα, φελλό, κ.λ.π.).

Ακολουθήστε μας στα Social

Ξεκινήστε τώρα!

Επικοινωνήστε μαζί μας

Στείλτε μας τις απορίες σας

Έχετε ερωτήσεις;

Ώρες Εξυπηρέτησης

Δευτέρα – Παρασκευή, 

09.00 – 21.00

Είσαι Επαγγελματίας;