Πολιτική Παράδοσης Προϊόντων

Τόπος και χρόνος παράδοσης 

Γίνονται αποδεκτές παραγγελίες που αφορούν παραδόσεις προϊόντων μόνο εντός της εδαφικής επικράτειας του Ελληνικού Κράτους.  

Οι παραγγελίες των προϊόντων που εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, εκτελούνται και τα προϊόντα παραδίδονται εντός επτά (7) εργασίμων ημερών στις περιοχές Αττικής, από την αποδοχή της κάθε παραγγελίας από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, μέσα σε εργάσιμο οκτάωρο (9:00πμ – 17:00μμ) εκτός Σαββάτου, Κυριακής και αργιών.  

Σε περίπτωση που η προθεσμία λήγει σε μη εργάσιμη, τότε παρατείνεται μέχρι την επομένη εργάσιμη ημέρα.  

Η παράδοση των προϊόντων σε περιοχές που δεν ανήκουν στις προ αναφερθείσες πλην των εξαιρέσεων που έπονται, γίνονται και πάλι εντός επτά (7) εργασίμων ημερών από την αποδοχή της παραγγελίας εκ μέρους της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.  

Κατ’ εξαίρεσιν, σε περιπτώσεις αποστολής προϊόντων σε απομακρυσμένες ή δυσπρόσιτες περιοχές (ακριτικές ή νησιωτικές περιοχές), η παράδοση μπορεί να πραγματοποιηθεί και μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής αναλόγως τον υφιστάμενων μέσων μεταφοράς, της δυσχέρειας, της απόστασης κ.λ.π.  

Οι ώρες των δρομολογίων της κάθε αποστολής ορίζονται μονομερώς από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ. 

Οι παραγγελίες που περιλαμβάνουν προϊόντα σε παραγγελία από προμηθευτές (με την ένδειξη «Αναμένεται Σύντομα/Κατόπιν Παραγγελίας») αποστέλλονται μετά την συλλογή όλων των προϊόντων στις κεντρικές αποθήκες της εταιρίας. Δεν αποκλείεται τμηματική αποστολή επιμέρους προϊόντων μίας παραγγελίας εφόσον αυτά παραληφθούν σε διαφορετικούς χρόνους από προμηθευτές ή εφόσον προέρχονται από διάφορους αποθηκευτικούς χώρους της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. 

Οι ανωτέρω προθεσμίες σε περίπτωση γεγονότων ανώτερης βίας εκτός του ελέγχου και της επιρροής της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, όπως σεισμοί, ακραία καιρικά φαινόμενα, πανδημίες (ενδεικτικά COVID 19 κλπ), στάσεις, εξεγέρσεις, αποφάσεις αρμοδίων Αρχών που περιορίζουν τη δραστηριότητα των εμπλεκομένων στην εκτέλεση των παραγγελιών και πωλήσεων φορέων και υπηρεσιών, καθυστερήσεις των προμηθευτών στις παραδόσεις κλπ. είναι πιθανόν να παραταθούν για εύλογο διάστημα λόγω των εκτάκτων συνθηκών.  

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, όμως δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις ή προσωρινή αδυναμία της να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της από τα παραπάνω αιτίες. 

 

Τρόπος παράδοσης παραγγελίας – χρεώσεις για παραδόσεις 

Παραδόσεις σε περιοχές εντός του Δικτύου Διανομής της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ -υποχρεώσεις: 

Στο Δίκτυο Διανομής της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ορίζεται ότι υπάγονται η περιοχή της Αττικής, και οι πόλεις της Θεσσαλονίκης, Αγρινίου, Κέρκυρας, Ηρακλείου και Χανίων Κρήτης, Ξάνθης, Καλαμάτας, Πάτρας, Τρίπολης, Πύργου, Λαρίσης, Σπάρτης, Άρτας, Ιωαννίνων, Αλεξανδρούπολης, Άργους, Λαμίας και η πόλη της Ρόδου. 

Τα παραδοτέα στις ανωτέρω περιοχές και πόλεις, κατόπιν της παραγγελίας, προϊόντα και υπηρεσίες αποστέλλονται στη διεύθυνση και στον παραλήπτη που ο πελάτης έχει δηλώσει κατά την υποβολή της παραγγελίας του, η οποία έχει γίνει αποδεκτή από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ.  

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ επιλέγει ελεύθερα τα μέσα αποστολής.  

Η αποστολή των πωληθέντων γίνεται χωρίς χρέωση του πελάτη, ανεξαρτήτως μεγέθους των παραδοτέων, εφόσον το συνολικό τίμημα της παραγγελίας υπερβαίνει το ποσό των 300 ευρώ. 

Για όλες τις παραγγελίες αξίας κάτω των 300 ευρώ ο πελάτης επιβαρύνεται με κόστος μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ, ανάλογο του μεγέθους τους και του τρόπου μεταφοράς στον τόπο παράδοσης. 

 

Παραδόσεις σε λοιπές περιοχές της Επικράτειας 

Σε περίπτωση που ο πελάτης ορίσει στην παραγγελία που θα διαβιβάσει, τόπο παράδοσης εκτός των περιοχών που στην προηγούμενη παράγραφο αναφέρονται (δηλαδή εκτός πολεοδομικών συγκροτημάτων Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Λάρισας κ.λ.π), τότε η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δικαιούται να αναθέσει την μεταφορά των προϊόντων σε συνεργαζόμενη επιχείρηση μεταφορών, χωρίς και πάλι επιπλέον χρέωση του πελάτη για την αποστολή του είδους, παρά μόνον στην περίπτωση που η αξία της παραγγελίας υπολείπεται του ποσού των 300 ευρώ ως άνω αναφέρεται, οπότε υπάρχει η ίδια χρέωση μεταφορικών ποσού συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ.  

Σε κάθε περίπτωση παράδοσης εμπορευμάτων από συνεργαζόμενη επιχείρηση μεταφορών και όχι από ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. 

Αποκλείεται η αντικαταβολή ως τρόπος εξόφλησης της παραγγελίας και ο πελάτης οφείλει να επιλέξει μεταξύ των λοιπών προτεινόμενων τρόπων 

Ο πελάτης, εφόσον επιθυμεί την ανακύκλωση παλαιάς συσκευής, συμφωνεί και χρεώνεται το κόστος για τη μεταφορά της παλαιάς συσκευής από την κατοικία του στις εγκαταστάσεις συλλογής συσκευών προς ανακύκλωση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, απευθείας με τον μεταφορέα και με δική του ανάθεση, 

Ο κίνδυνος από την πώληση στην περίπτωση της μεταφοράς με εντολοδόχο της εταιρείας τρίτο μεταφορέα, μεταβαίνει στον αγοραστή κατά το χρόνο παράδοσης των πωληθέντων εκ μέρους του μεταφορέα.  

Σε περίπτωση επιλογής και ανάθεσης εκ μέρους του πελάτη, ο κίνδυνος μεταβαίνει στον πελάτη κατά την παράδοση των προϊόντων προς το μεταφορέα.  

Για την ανάθεση της μεταφοράς σε συνεργαζόμενο μεταφορέα θα ενημερώνεται ο πελάτης κατά την υποβολή της παραγγελίας του ενώ θα ακολουθεί άμεση γραπτή συνεννόηση (με ηλεκτρονική αλληλογραφία) που μπορεί να επιβεβαιώνεται και με τηλεφωνική επικοινωνία αν κριθεί απαραίτητο, (τηλ. +30 210 2209 635 και ώρες Δευτέρα – Παρασκευή 09:00-21:00). 

 

Ειδικοί κανόνες που αφορούν τις παραδόσεις βαρέων προϊόντων 

Ειδικά για τις παραδόσεις ψυγείων τύπου ντουλάπας, ψυγείων τύπου side by side, ψυγείων άνω των 17 ποδών, πλυντηρίων ρούχων χωρητικότητας 8 κιλών και άνω καθώς επίσης και για κλιματιστικά τύπου ντουλάπας, για ηλιακούς θερμοσίφωνες αλλά και για όλες τις συσκευές βάρους άνω των 100 κιλών, οπουδήποτε και αν γίνεται η παράδοση δηλαδή ακόμα και σε περιοχή στην Αθήνα και στις λοιπές πόλεις κατά τα ανωτέρω, η παράδοση του είδους πραγματοποιείται στο επίπεδο της οδού της δηλωθείσας στην παραγγελία διεύθυνσης παράδοσης.  

Εάν ο πελάτης επιθυμεί τη μεταφορά του είδους σε άλλο χώρο, πλην του μπροαναφερομένου, τότε θα πρέπει να επιλέξει την υπηρεσία μεταφοράς σε όροφο (στην οποία περιλαμβάνεται κατά περίπτωση και αναλόγως των αναγκών πρόσθετο προσωπικό για την εκφόρτωση και μεταφορά ή/και υπηρεσία γερανού και κάθε άλλο μέσο που θα κριθεί απαραίτητο από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ) κατά την παραγγελία του είδους και να επιβαρυνθεί το σχετικό κόστος με βάση την ισχύουσα τότε τιμολογιακή πολιτική.  

Η παράδοση των ειδών μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε από την ίδια την εταιρία είτε μετά από συνεννόηση της εταιρείας με τον εκάστοτε προμηθευτή του είδους για την απευθείας παράδοση αυτού στην διεύθυνση που θα υποδείξει ο πελάτης. 

Για τα θέματα σχετικά με παράδοση εμπορευμάτων ο πελάτης μπορεί να επικοινωνεί με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών τηλ. +30 210 2209 635  (ώρες λειτουργίας Δευτέρα – Παρασκευή 09:00-21:00) 

  

Δικαίωμα απόρριψης παραγγελίας προϊόντων εκ μέρους της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δικαιούται να απορρίψει και να μην κάνει δεκτές παραγγελίες στις οποίες σωρευτικά 

Ο πελάτης ορίζει ως τόπο παράδοσης περιοχή εκτός Αθηνών 

Ο πελάτης ζητά να εξοφλήσει την αξία της αγοράς με αντικαταβολή και 

Η παραγγελία αφορά μεγάλο/α σε μάζα προϊόν/ντα όπως ενδεικτικά βάρους άνω των 300 kg. 

Αντίθετα, υποχρεούται να δεχθεί μία τέτοια παραγγελία εφόσον ο πελάτης δεχθεί έναν εναλλακτικό τρόπο πληρωμής που τα μέρη θα συμφωνήσουν μεταξύ τους εγγράφως. 

  

Παροχή υπηρεσιών εκ μέρους της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ μόνο στα όρια του Δικτύου Παροχής Υπηρεσιών – δικαίωμα απόρριψης παραγγελίας υπηρεσιών εκτός Δικτύου 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ αναλαμβάνει και εκτελεί τις πωλούμενες υπηρεσίες εντός της εδαφικής έκτασης του Δικτύου Παροχής Υπηρεσιών.  

Η παροχή των υπηρεσιών συμφωνείται κατόπιν παραγγελίας εκ μέρους του πελάτη την οποία θα αποδεχθεί με την ανωτέρω διαδικασία η ΕΤΑΙΡΕΙΑ.  

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δικαιούται να απορρίπτει ελεύθερα παραγγελίες για συμβάσεις παροχής υπηρεσιών εφόσον ζητείται εκτέλεση σε περιοχές που δεν καλύπτονται από το Δίκτυο Παροχής Υπηρεσιών π.χ.: εγκαταστάσεις & συντηρήσεις κλιματιστικών, συνδέσεις μεγάλων οικιακών συσκευών κτλ.  

Εφόσον πρόκειται σύνθετη παραγγελία, προϊόντων και υπηρεσιών, ακόμα και αν δεν εγκριθεί για την παροχή υπηρεσιών λόγω του ότι ζητείται η παροχή σε περιοχή εκτός του Δικτύου, η παραγγελία κατά τα λοιπά εγκρίνεται και καταρτίζεται πώληση των προϊόντων, εφόσον δε συντρέχει κάποιος άλλος λόγος απόρριψης της παραγγελίας και κατά το σκέλος της πώλησης προϊόντων από τους προβλεπόμενους στους παρόντες όρους χρήσης. 

  

Γενικοί οροί περί αποστολής προϊόντων και υπηρεσιών 

Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους τρόπους, τους όρους και τις τιμές αποστολής κατά βούληση και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση υποχρεουμένη να ενημερώσει τους υποψήφιους πελάτες της για τις μεταβολές αυτές με αναθεώρηση των παρόντων όρων χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος. 

   

Αρμόδιος για την παραλαβή εκ μέρους του πελάτη 

Η παραλαβή σε κάθε περίπτωση γίνεται από τον αναφερόμενο στην παραγγελία ως παραλήπτη με την επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας ή διαβατηρίου ή εν γένει δημοσίου εγγράφου πρόσφορου για την απόδειξη της ταυτοπροσωπίας. 

  

Προθεσμία εκπλήρωσης της πώλησης – παράδοσης 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεσμεύται για τους χρόνους αποστολής των διαθεσίμων προϊόντων ως άνω, εφόσον δεν συντρέχουν έκτακτες, απρόβλεπτες συνθήκες και περιστατικά ανώτερης βίας.  

Σε περίπτωση που τα προϊόντα δεν είναι άμεσα διαθέσιμα αλλά θα παραγγελθούν από προμηθευτή ή αναμένονται, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ: 

1) Με την πάροδο δέκα (10) ημερών από την αποδοχή της παραγγελίας θα ενημερώνει τον πελάτη για τον πιθανό χρόνο παραλαβής ή για το γεγονός ότι ο προμηθευτής δεν έχει ακόμα παραδώσει τα είδη και ο χρόνος παραλαβής δεν μπορεί ακόμα να ορισθεί 

2) Με την πάροδο είκοσι (20) ημερών από την αποδοχή της παραγγελίας θα επανέρχεται με νέο επικαιροποιημένο όμοιο μήνυμα. 

Εφόσον παρέλθουν είκοσι (20) ημέρες από την αποδοχή της παραγγελίας και το προϊόν για λόγους που εκφεύγουν της ευθύνης της εταιρείας δεν έχει παραληφθεί από τον προμηθευτή, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα επικοινωνεί με τον πελάτη με κάθε πρόσφορο μέσο (τηλεφωνικά, ηλεκτρονική αλληλογραφία κλπ) ενημερώνοντάς τον για την καθυστέρηση.  

Στην περίπτωση αυτή τα μέρη δύνανται να συμφωνήσουν περαιτέρω αναμονή παράδοσης, είτε ο πελάτης θα δικαιούται να υπαναχωρήσει από την παραγγελία αζημίως για αμφότερα τα μέρη ως προς τα καθυστερούμενα είδη.  

Το υπόλοιπο της παραγγελίας εκτελείται κανονικά εκτός από την περίπτωση που τα είδη στην παραγγελία είναι συναφή, θα χρησιμοποιηθούν σαν σύνολο και έχουν παρακολουθηματικό χαρακτήρα το ένα με το άλλο και ο πελάτης δηλώσει ότι η μερική εκπλήρωση της παραγγελίας δεν εξυπηρετεί τις ανάγκες ή τα συμφέροντά του, οπότε η ΕΤΑΙΡΕΙΑ οφείλει να ακυρώσει ολόκληρη την παραγγελία. 

 

Ακολουθήστε μας στα Social

Κάντε Εγγραφή στο Newsletter μας

  Ξεκινήστε τώρα!

  Επικοινωνήστε μαζί μας

  Στείλτε μας τις απορίες σας

  Έχετε ερωτήσεις;

  Ώρες Εξυπηρέτησης

  Δευτέρα – Παρασκευή, 

  09.00 – 21.00